Syk3

138 tekstów – auto­rem jest Syk3.

Jeśli myślisz że masz rac­je... To tyl­ko tak myślisz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 kwietnia 2012, 00:04

Przes­ta­jesz być człowiekiem gdy zauważysz jak bar­dzo się różnisz od in­nych ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 marca 2012, 13:51

...kiedy...myśli kłębią się wokół jed­ne­go, myśli ro­bią się mo­note­matyczne a sa­mo myśle­nie sta­je się pry­mityw­ne i nie potrzebne. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 marca 2012, 14:19

Gdy po­godzisz sie z rzeczy­wis­toscią życia będzie już za pózno 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lutego 2012, 23:31

Na­wet gdy w oczach in­nych jes­teś nienor­malny ja znaj­de z Tobą wspólny temat... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 lutego 2012, 02:49

Świat is­tnieje póki Bóg jest żywy. Ludzie tracąc wiarę za­bijają Bo­ga. Za­bijając Bo­ga niszczą świat. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lutego 2012, 15:38

Dzieci za­dają wiele py­tań... ale na żad­ne nie pot­ra­fią odpowiedzieć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lutego 2012, 13:50

Tak nap­rawde to sam nie wiesz kim jes­teś. Za­wiesisz się na dłuższą chwi­le i będziesz się zas­ta­nawiać kim jes­teś... Osobą, człowiekiem? Ale sko­ro każdy jest osobą, człowiekiem to Ty mu­sisz być wyjątkową osobą, człowiekiem żeby ktoś Cię zauważył a żeby ktoś Cię zauważył to fak­tycznie mu­sisz być kimś ale i jed­nocześnie sobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 stycznia 2012, 00:19

"A gdy­by tak [...] ja­kiś de­mon [...] rzekł ci: "Życie to, tak jak je te­raz przeżywasz i przeżywałeś, będziesz mu­siał przeżywać raz jeszcze i niez­liczo­ne jeszcze ra­zy; i nie będzie w nim [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2012, 11:47

Sa­mot­nośc to straszna rzecz. Gdy­by była człowiekiem: słuchałaby Cię, znałaby każdy twój ból, wie­działaby kiedy co zro­bisz, kiedy jes­teś smut­ny, znałaby Two­je myśli, spałaby z Tobą, ro­biłaby z Tobą wszys­tkie czyn­ności, byłaby [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2012, 17:24

Syk3

Nienawiść Jaką Dajecie Dzieciom Dotyka Wszystkich (Thug Life) - Tupac Amaru Shakur

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Syk3

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 czerwca 2017, 10:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st Tak mało bra­kuje, by [...]

6 czerwca 2017, 05:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Tak mało bra­kuje, by [...]